Продужени боравак

Продужени боравак

Рад у продуженом боравку је облик васпитно-образовног рада који се одвија после наставе према предвиђеном плану и програму који обухвата едукативну подршку (помоћ у савладавању и проширивању градива), васпитање и социјализацију ученика, стицање радних и хигијенских навика, реализовање активности ученика током слободног времена.

Дете може током читаве године да се укључи у боравак.

Школа је опремљена неопходним техничким и дидактичким средствима, која помажу да се све планиране активности испуне. Са ученицима у боравку раде професори разредне наставе.
Оријентациони план и програм школе о раду учитеља у продуженом боравку садржи области и теме које би требало да се обрађују, временски распоред и носиоце активности. Основне области рада обухватају активности ликовног, музичког, литерарно-драмског стваралаштва, као и спортско-рекреативне активности. Као посебан вид активности предвиђене су различите друштвене игре и забава.

Васпитни рад у продуженом боравку представља посебну прилику да школа изврши шири утицај на дете од оног који омогућава редовна настава. Дужи боравак у школи омогућава интензивнију и непосредну комуникацију између деце, као и између деце и учитеља. У оваквим околностима, школско учење има шансу да се чвршће и смисленије повеже са животом изван школе, превазилазећи апстрактност знања која школа нуди, а што се сматра једним од њених главних недостатака.

Продужени боравак је место у којем деца, осим што се друже и заједнички проводе време, читају, пишу домаће задатке, вежбају, учествују у ликовним и музичким радионицама, посећују културне манифестације везане за празнике и важније датуме.

Оквирни распоред рада продуженог боравка

12:30-13:00 Слободно време и ручак
13:00-13:30 Активни одмор
13:30-15:00 Самосталан рад ученика (наставни део)
15:00-15:30 Усмерене активности
15:30-16:00 Слободне активности

Реч - две

У предању мештана Степојевца сачуван је податак да је школа у Степојевцу постојала око 1850. године. Име Вука Караџића  школа је понела 1952/53. године, а 26. октобар слави се као Дан школе.

Пратите нас
Наши подаци

© ОШ "Вук Караџић Степојевац" Сва права задржана | Веб дизајн Плетисанак