Драмско – рецитаторска

ДРАМСКО- РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА

 

Годишњи фонд часова: 36                                                      Руководилац: Љиљана Влаховић

 

Динамика                                                         Садржај
Септембар Формирање секције и договор о раду; чиниоци изражајног казивања; основни појмови позоришне уметности; акценатске вежбе
Октобар Избор текста за драмску игру; припрема програма за Дан школе; избор анализе садржаја за наступ на школској свечаности; увежбавање за наступ
Новембар Читачка проба ( рад за столом, анализа ликова), вежбе интонације и интонитета
Децембар  Распоредна проба: груписање лица и ствари на сцени, вежбе покрета и гестова, сценске радње, вежбе ритма и темпа
Јануар Избор садржаја за прославу дана Светог Саве, генерална проба, анализа рада секције у првом полугодишту
Фебруар Историја говорне уметности: историја позоришта, драме, беседништво, припрема за такмичење  и такмичење у беседништву
Март Распоредне пробе: припрема за такмичење у рецитовању
Април Посета другим секцијама, анализа такмичења рецитатора, акценатске вежбе
Мај Беседништво и такмичење у беседништву, гледање телевизијске драме или слушање радијске драме, стваралачки писмени рад: писање сценских дела-драматизација
Јун Стваралачки писмени рад: писање сценских дела- драматизација, разматрање извештаја о раду секције, предлагање чланова секције за похвале и награде
Реч - две

У предању мештана Степојевца сачуван је податак да је школа у Степојевцу постојала око 1850. године. Име Вука Караџића  школа је понела 1952/53. године, а 26. октобар слави се као Дан школе.

Пратите нас
Наши подаци

© ОШ "Вук Караџић Степојевац" Сва права задржана | Веб дизајн Плетисанак