Енглески језик

 СЕКЦИЈА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Са циљем поспешивања комуникативних способности ученика и овладавања функционалним знањем енглеског језика, секција обухвата разноврсне активности, као што је припрема и изведба многих приредби и јавних дешавања, као и прављење пројеката и радова унутар школе и школског дворишта. У оквиру секције ученици се баве прослављањем празника који се обележавају код нас и/или у деловима света где се говори енглески језик, организују се језичке игре, такмичења, ћиталачки клуб, дебате, квизови, конкурси о уређењу простора кабинета за енглески језик. Рад секције страних језика одвијаће се у два сегмента, али ће се организовати и заједнички рад.

Годишњи фонд часова: 36                                                               Руководилац: Милош Ђурђевић

Динамика                                                         Садржај
Септембар Договор око термина за секције и ангажовање ученика (8. септембар)
Октобар Избор тема и договор о начину рада са ученицима и припрема заједничког пројекта (16. октобар)
Новембар Договор око заједничког представљања на школској приредби (20. новембар)
Децембар Обележавање предстојећих празника Нове године и Божића(1. децембар), Новогодишњи пано
Јануар Рад на поезији енглеских и америчких аутора  у корелацији са наставом матерњег језика
Фебруар Анализа рада секција из првог полугодишта (21. фебруар)
Март Припрема представе и подела задужења (22.март)

 

Април Рад на представи на страном језику, заједнички пројекат на француском и енглеском језику. (8.април)
Мај Час у присуству родитеља и заинтересованих ученика (31.мај)
Јун Анализа укупних резултата секције страних језика са освртом на резултате постигнуте на такмичењу ученика осмог разреда
Реч - две

У предању мештана Степојевца сачуван је податак да је школа у Степојевцу постојала око 1850. године. Име Вука Караџића  школа је понела 1952/53. године, а 26. октобар слави се као Дан школе.

Пратите нас
Наши подаци

© ОШ "Вук Караџић Степојевац" Сва права задржана | Веб дизајн Плетисанак