Папирно моделарство

СЕКЦИЈА „ПАПИРНО МОДЕЛАРСТВО“

Годишњи фонд часова: 36                                                               Руководилац: Драгана Пакић

месец НАСТАВНА ТЕМА / ОБЛАСТ Број часова
Септембар Увод у папирно моделарство;

Јесење уређење школског простора

4
Октобар Појам  и значај техничке документације;

Правилно руковање прибором за техничко цртање;

Врсте линија у техничким цртежима;

4
Новембар Врсте линија у техничким цртежима;  Оквир и заглавља на техничким цртежима;Котирање; Размера 5
Децембар   Новогодишње уређење школског простора; 4
Јануар Алгоритам израде модела;

Израда практичних радова; Припрема за школско такмичење;

4
Фебруар Демонстарција и одбрана рада; Припрема за општинско такмичење; 4
Март  Пролећно уређење школског простора; Израда радова;

Демонстарција и одбрана рада;

6
Април Израда радова;  Демонстарција и одбрана рада. 5
Укупан број часова 36
Реч - две

У предању мештана Степојевца сачуван је податак да је школа у Степојевцу постојала око 1850. године. Име Вука Караџића  школа је понела 1952/53. године, а 26. октобар слави се као Дан школе.

Пратите нас
Наши подаци

© ОШ "Вук Караџић Степојевац" Сва права задржана | Веб дизајн Плетисанак