Хор

СЕКЦИЈА ХОР

Разреди:  V, VI, VII, VIII, недељни фонд часова: 1, годишњи фонд часова: 36

Циљ наставног програма: развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције свог и других народа, оспособљавање музичког изражаја, упознавање основа музичке писмености.

Оперативни задаци наставног програма:  оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања (певања, слушања и свирања).

Начин остваривања програма: певање, свирање и основе музичке писмености, слушање музике и дечје стваралаштво.

Активности ученика: групно и појединачно певање.

 

Руководилац: Лаура Думани

 Динамика                                                      Садржај
Септембар Разврставање ученика по гласовима, рад на дисању, вокализе
Октобар Припрема за Дан школе
Новембар Певање и увежбавање вишегласних уметничких композиција
Децембар

Јануар

Учење композиција за Светог Саву

Увежбавање композиција за Светог Саву

Фебруар

Март

Април

Увежбавање народних песмама, дечјих песмама и популарних песмама

 

Мај

Јун

Увежбавање песама забавног карактера за испраћај осмака

 

Часови Хора  одвијаће се у континуитету током целе школске године по један час недељно.

У току школске године, на разним менаифестацијама хор изводи репертоар на следећи начин – самостално са и без инструменталне пратње или уз клавирску пратњу наставника, оркестра или музичких апарата.

Ако постоји интересовање ученика за свирање, организоваће се и оркестар биле које комбинације инструмената у зависности од интересовања ученика, могућности  ученика и расположивих школских инструмената.

Хор ће представљати школу на разним манифестацијама, па ће се водити рачуна о разноврсности програма.

Песме су прилагођене узрасту. Један део програма сачињавају песме свечаног карактера, а другу народне песме и композиције домаћих и страних аутора и забавне песме намењене школском узрасту.

Свака хорска проба састоји се из три дела:

– техничког рада (рад на правилном дисању и упевавању уз помоћ вокализа)

– учење нових композиција

– утврђивање и понављање нових композиција, као и обнављање старих композиција

Реч - две

У предању мештана Степојевца сачуван је податак да је школа у Степојевцу постојала око 1850. године. Име Вука Караџића  школа је понела 1952/53. године, а 26. октобар слави се као Дан школе.

Пратите нас
Наши подаци

© ОШ "Вук Караџић Степојевац" Сва права задржана | Веб дизајн Плетисанак