Директор

Верица Анђелић

директор Основне школе „Вук Караџић“ у Степојевцу
Биографија

Директорка школе, Верица Анђелић, рођена је у Лазаревцу 1965. године. Педагошку академију за образовање наставника разредне наставе завршила је у Београду 1988. године, а Учитељски факултет 1998. године, у Београду, и стекла звање професора разредне наставе. Мастер студије такође је завршила на Учитељском факултету у Београду 2013. године.

У ОШ „Вук Караџић“ у Степојевцу ради од 1988. године, без прекида што је 33. године. Вршилац дужности директора била је 2001. године, а од 2002. године запослена је на радном месту директор школе. У том периоду започета је изградња нове школске зграде са фискултурном салом. Од 2012. године посебно се ангажовала на добијању сагласности за Функционално образовање одраслих. Школске 2013/14. године, наша школа је добила верификацију за спровођење програма основног образовања одраслих.

Учествовала је на свим семинарима који су за циљ имали стручно усавршавање запослених и директора школе. Учествовала је на стручним скуповима у организацији ДДШС, као и на обукама у организацији ЗУОВ-а. Заједно са колегама из ЗУОВ-а, позвана је да буде члан радне групе
која ће направити програм обуке за директоре школа на тему „Слободне наставне активности“.

Испит за лиценцу директора школе положила је у јануару 2021. године. Од јануара 2019. године је председник Актива директора основних и средњих школа општине Лазаревац.

Од рођења живи у Степојевцу, удата је и мајка двоје деце.

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 • Седми стручни скуп ДДШС „Директор – основ квалитетне школе“
 • Припреме за почетак школске 2017/2018. године – Институт за економију и право
 • Актуелности у образовању – Инситут за економију и право
 • Седми међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа „Руковођење школама у 21. веку“
 • Дводневна обука за директоре за полагање лиценце који су добили максималну оцену на екстерном вредновању у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја на Тари од 22. до 24. марта 2018. године
 • „Дечји страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу“, Центар за стручно усавршавање Шабац, 2017. године
 • „НТЦ систем учења“ – развој креативног и функционалног размишљања, Савез учитеља Републике Србије, Београд, 2017. године
 • „Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави и интеграција у образовни систем“, Отворена просветна иницијатива – Јагодина, 2016. године
 • „Деца са сметњама у развоју и препорука за рад са њима“, ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад, 2016. године
 • Обука за примену националног оквира курикулума – Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница – модул 1 – 1. део, Пројекат подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала, Београд, 2015. године
 • Обука за примену националног оквира курикулума – „Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница – модул 1 – 2. део, Пројекат подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала, Београд, 2015. године
 • Обука за примену националног оквира курикулума – Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница – модул 1 – 3. део, Пројекат подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала, Београд, 2015. године
 • Психолошке кризне интервенције у образовно-васпитним установама, Друштво психолога Србије, Београд, 2014. године
 • Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за основно образовање одраслих, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 2014. године
 • Савремени приступ у планирању настави – мотивација за учење, Савез учитеља Републике Србије, Београд, 2014. године
 • Мотивација за учење и психолошки принципи учења, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд, 2013. године
 • Управљање стратегијом односа с јавношћу у основним и средњимшколама, Регионални центар за професионални развој запослениху образовању, Чачак, 2013. године
 • Оцењивање ученика, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 2013. године
 • Активно учење и методе активног учења
 • Образовање за опстанак
 • „Како научити дете да сачува живот?“
 • Основне андрагошке вештине и изградња школског тима за директоре, стручне сараднике, наставнике за остваривање ФООО, ИПА 08 „Друга шанса“ – развој система ФООО, 2012. године
 • Безбедност у образовним установама, Друштво за образовање „Нова научна“, Београд
 • Подршка у вођењу дневника евиденције образовно-васпитног рада и примена описног оцењивања у првом разреду основне школе, Министарство просвете и спорта
 • Модуларни програм перманентне рачунарске обуке запослених у школама и  предшколским установама, Удружење педагога техничке културе
 • Између прописа и праксе
 • Рад у комбинованом одељењу
 • Превенција болести зависности
 • Инклузивно образовање
 • Самовредновање рада школе
 • Програм обуке за наставнике првог разреда, за реализацију наставе орјентисане ка исходима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд, 2018. године
 • Програм обуке за директоре школа на тему „Слободне наставне активности“ у организацији ЗУОВ-а
Реч - две

У предању мештана Степојевца сачуван је податак да је школа у Степојевцу постојала око 1850. године. Име Вука Караџића  школа је понела 1952/53. године, а 26. октобар слави се као Дан школе.

Пратите нас
Наши подаци

© ОШ "Вук Караџић Степојевац" Сва права задржана | Веб дизајн Плетисанак